بیت لوک محیطی برای معاملات ارزهای دیجیتال بدون واسطه مبتنی  بر نزدیکترین موقعیت جغرافیایی میباشد ، فروشندگان میتوانند ارزهای خود را با یافنتن نزدیکترین افراد برای خرید و فروش در قالب آگهی بصورت حضوری با رعایت موارد امنیتی معامله نمایند.


قوانین استفاده(کلیک کنید)


 

اطلاعات تماس

 اگر هر گونه پیشنهاد یا انقادی دارید یا گزارشی در خصوص سیستم دارید میتوانید با ارسال ایمیل ما را مطلع نمایید.